خرید و فروش خدمات

امروز مشغله­ های روزافزون افراد جامعه و تغییر سبک­های زندگی و شیوه­های سنتی رایج و همچنین زندگی در بافت­های جدید شهری، یافتن گروه­های خدماتی و تاسیساتی مورد اعتماد و قابل دسترس تبدیل به یکی از چالش­های شهروندان ساکن شهرهای بزرگ گشته است.

لذا یافتن سریع و آسان گروه­های خدماتی و تاسیساتی متعهد و باوجدان کاری به شرح عناوین ذیل فعالیت دیگری از مجموعه خدماتی وفروشگاهی بالن استور می­باشد.

  1. خدمات تاسیسات برقی ساختمان
  2. خدمات تاسیسات بهداشتی و لوله­کشی ساختمان
  3. خدمات پزشکی و اورژانسی در محل (خانم/آقا)
  4. نگه­داری از کودکان و سالمندان(خانم/آقا)
  5. خدمات تمیزکاری منزل (خانم/آقا)

بدیهی است باتوجه به اهمیت موضوع، مجموعه خدماتی وفروشگاهی بالن استور برای جلب اطمینان خانواده­ها همواره در این بخش تمام تلاش خود را برای بکارگرفتن افراد و نیروهای امین و متعهد بکار خواهد بست و با نظارت مستمر سیستماتیک جلب رضایت مشتریان را فراهم و همچنین پیگیر گزارش­ها و شکایات اخذ شده ایشان می­باشد.